Řešení vnitřních sil staticky určitých prutových konstrukcí

Internetová cvičebnice

Pokyny

Každý příklad obsahuje zadání a kladný směr reakcí. Pro zobrazení výsledků je třeba zadat odpovědi na zobrazené otázky. Požadované hodnoty stačí zadat na jedno desetinné místo (pokud vychází celé číslo, stačí toto číslo bez desetinných míst). Je nutné používat desetinnou tečku. Pokud je zadána chybná hodnota, objeví se hlášení o chybě. Při zadání správných hodnot je zobrazeno řešení.

Lokální souřadná osa x prutu je buď vyznačená čerchovanou čarou (u složitějších případů) nebo se předpokládá zleva doprava u vodorovných a šikmých prutů, u svislých pak navazuje. K lokálním souřadným osám jsou vztažena znaménka i způsob vykreslení vnitřních sil.