Příklad 2

Řešte reakce a vnitřní síly na zadané konstrukci

Kladné směry reakcí

Zadejte