Nestability vybraných systémů [instabilities of selected systems]

Petr Frantík

 

 

Vzpěr prutu [beam buckling]

 

 

 

Schéma vzpěru prutu [schema of beam buckling]

 

 

 

Tvar vybočeného prutu [beam buckling form]

 

 

 

Způsoby destabilizace [destabilization forms]

 

 

 

Rozdělení tvarů [map of location of forms]

Graf pro bod: F<3.36 N, F=3.36 N, F=4.43 N

 

 

 

Zalomený nosník [cranked beam]

Jednoduhý rám [simple frame]