Ritzova metoda

Nalezněte aproximaci průhybové funkce w(x) daného nosníku o rozpětí L = 10 m a ohybové tuhosti EI = 20 MNm2. Průhyb uprostřed rozpětí porovnejte s výsledkem získaným jinou metodou. Užijte alespoň tři členy nekonečné Fourierovy řady dané výrazem:
relationship

Jméno a příjmení (bez diakritiky):

     schéma