Nelineární řešení pootočení tuhého ramene

Najděte všechny rovnovážné statické stavy zatíženého tuhého ramene otáčejícího se kolem kloubu. Úlohu je třeba řešit pomocí konečných deformací. Působiště síly uvažujte v místě upevnění třetí pružiny. Tuhost lineárních pružin k=10 kN/m.

Jméno a příjmení (bez diakritiky):

     schéma