Optimální I–profil

Odvoďte výraz pro minimální teoretickou výšku symetrického I–profilu o šířce b = 150 mm, který přenese daný ohybový moment M, při mezním normálovém napětí 210 MPa. Stanovte hodnotu výšky profilu s vysokou přesností.

Jméno a příjmení (bez diakritiky):

     schéma