Lanovka

Nalezněte maximální průvěs a maximální normálovou sílu v laně délky L používaném jako lanový skluz. Uvažujte zatížení (pohyblivou) silou o velikosti 2 kN. Vlastní tíhu lana a jeho protažení neuvažujte.

Jméno a příjmení (bez diakritiky):

     schéma