Singulární úloha

Vypočtěte závislost průhybu ostří na průměrné velikosti konečného prvku. Řešte pomocí stěnových konečných prvků s uvažováním rovinné deformace.

Jméno a příjmení (bez diakritiky):

     schéma