Pohyblivé zatížení na prostém nosníku

Zjistěte rezervu únosnosti daného prostého nosníku, jenž je pojížděn daným nákladním automobilem s přívěsem. Prostý nosník je v jednom místě oslaben otvorem, jenž redukuje mezní ohybový moment na 75% mezního momentu neoslabeného průřezu M = 275 kNm. Vyčíslete rezervu pro oba kritické průřezy.

Jméno a příjmení (bez diakritiky):

     schéma