Stabilita rámu

Nalezněte minimální velikost síly F, při které daný rám ztratí stabilitu. Rám je svařen z ocelových trubek o průměru D a tloušťce stěny t=0.1 D. Modul pružnosti uvažujte E=210 GPa.

Jméno a příjmení (bez diakritiky):

     schéma