KITNARF's CUDA Library

Petr Frantík

Instalační příručka

Tato příručka slouží pro instalaci programovacího prostředí pro vývoj CUDA aplikací využívajících výpočetní sílu karet nVidia TESLA v 64-bitovém operačním systému Windows. Pro psaní zdrojového kódu se předpokládá použití volně šířeného editoru prostého textu, jakým je například PSPad.

Stáhněte a nainstalujte následující volně šířené programy:

Do proměnné PATH systému Windows vložte cestu ke kompilátoru C++ jménem cl.exe, který se nachází v adresáři Microsoft Visual Studio 9.0\VC\bin. V adresáři NVIDIA GPU Computing Toolkit\CUDA\vx.x\bin najděte soubor nvcc.profile. Obsah tohoto souboru je pravděpodobně následující:

   
TOP       = $(_HERE_)/..

PATH      += $(TOP)/extools/bin;$(TOP)/open64/bin;$(_HERE_);$(TOP)/lib;

INCLUDES    += "-I$(TOP)/include" "-I$(TOP)/include/cudart" $(_SPACE_)

LIBRARIES    =+ $(_SPACE_) "/LIBPATH:$(TOP)/lib/$(_WIN_PLATFORM_)" cudart.lib

CUDAFE_FLAGS  +=
OPENCC_FLAGS  +=
PTXAS_FLAGS   +=

Do položky INCLUDES a LIBRARIES musíte doplnit cestu k odpovídajícím souborům Visual studia. Výsledek bude vypadat například takto:

   
TOP       = $(_HERE_)/..

PATH      += $(TOP)/extools/bin;$(TOP)/open64/bin;$(_HERE_);$(TOP)/lib;

INCLUDES    += "-I$(TOP)/include" "-I$(TOP)/include/cudart" "-Ic:/Program Files (x86)/Microsoft Visual Studio 9.0/VC/include" $(_SPACE_)

LIBRARIES    =+ $(_SPACE_) "/LIBPATH:$(TOP)/lib/$(_WIN_PLATFORM_)" cudart.lib "/LIBPATH:c:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 9.0\VC\lib\amd64"

CUDAFE_FLAGS  +=
OPENCC_FLAGS  +=
PTXAS_FLAGS   +=

Nyní již můžete provést kompilaci spuštěním nvcc.exe, například:

   
nvcc FyDiK2D.cu -o FyDiK2D.exe --gpu-architecture sm_13