CONSOLE APPLICATIONS

Petr Frantík

 (EN) Saving of frames from voiceless uncompressed AVI (24-bit BMP)
(CZ) Uložení snímků z bezzvukového nekomprimovaného AVI (24-bit BMP)
avi-bmp
version 1.3
zip

 (EN) Creation of voiceless uncompressed AVI from 24-bit BMP
(CZ) Vytvoření bezzvukového nekomprimovaného AVI z 24-bit BMP
bmp-avi
version 1.2
zip, movie

 (EN) Inserts a bitmap picture into another picture (type 24-bit BMP)
(CZ) Vloží bitmapový obrázek od jiného obrázku (typ 24-bit BMP)
bmp-put
version 1.2
zip

 (EN) Cuts from a file specified bytes (useful for standard or binary data files)
(CZ) Vyjme ze souboru určené byty (vhodné pro standardní nebo binární datové soubory)
cut
version 1.0
zip