BATCHES

Petr Frantík

 (EN) Processing specified files by application convert called with arguments #inputfilename# and #outputfilename#
(CZ) Zpracování určených souborů pomocí aplikace convert zavolané s argumenty #inputfilename# a #outputfilename#
allfiles
version 2008.06
bat

 (EN) Batch processing of the Fast Fourier Transform
(CZ) Zpracování rychlé Fourierovy transformace
fft
version 2013.03
bat, zip

 (CZ) Pro překlad zdrojového souboru MikTeXu mujclanek.tex do mujclanek.ps nebo mujclanek.pdf
miktex
version 2008.06
bat